All systems operational

Luscii Web App

100.0% uptime
Jul 2023 · 100.0%Aug · 100.0%Sep · 100.0%
Jul 2023100.0% uptime
Aug 2023100.0% uptime
Sep 2023100.0% uptime

Luscii Android App

100.0% uptime
Jul 2023 · 100.0%Aug · 100.0%Sep · 100.0%
Jul 2023100.0% uptime
Aug 2023100.0% uptime
Sep 2023100.0% uptime

Luscii iOS App

100.0% uptime
Jul 2023 · 100.0%Aug · 100.0%Sep · 100.0%
Jul 2023100.0% uptime
Aug 2023100.0% uptime
Sep 2023100.0% uptime

Luscii Integrations

100.0% uptime
Jul 2023 · 100.0%Aug · 100.0%Sep · 100.0%
Jul 2023100.0% uptime
Aug 2023100.0% uptime
Sep 2023100.0% uptime

Luscii Metabase

Operational

Customer portal

100.0% uptime
Jul 2023 · 100.0%Aug · 100.0%Sep · 100.0%
Jul 2023100.0% uptime
Aug 2023100.0% uptime
Sep 2023100.0% uptime

Notice history

Sep 2023

No notices reported this month

Aug 2023

Patients with the status created can not accept the disclaimer on iOS and Android
 • Resolved
  Resolved

  Dutch

  De oplossing heeft het gewenste resultaat opgeleverd en er hebben zich geen nieuwe gevallen voorgedaan waarbij patiënten de gebruiksvoorwaarden niet konden accepteren. Het incident wordt daarom afgesloten.

  English

  The solution has delivered the desired outcome and there have been no new cases where patients were unable to accept the terms of use. Therefore, the incident is closed.

 • Monitoring
  Monitoring

  Dutch

  De oplossing heeft het gewenste resultaat opgeleverd en werkt zoals verwacht op de acceptatie- en testomgevingen voor iOS en Android na meerdere tests. De oplossing is nu uitgebracht en getest op de productieomgeving. Patiënten met de status 'aangemaakt' kunnen de disclaimer weer accepteren en daardoor kunnen zij inloggen in de Thuismeten app. We blijven de oplossing monitoren.

  English

  The solution has delivered the desired result and works as expected on the iOS and Android acceptance and test environments after multiple tests. The solution has now been released and tested on the production environment. Patients with the 'created' status can accept the disclaimer again, allowing them to log in to the Luscii app. We will continue to monitor the solution.

 • Identified
  Identified

  Dutch

  We hebben het probleem geïdentificeerd en werken momenteel naar een oplossing toe. Deze oplossing wordt eerst getest in onze testomgeving. Zodra het testen succesvol is verlopen wordt deze gepubliceerd op productie.

  English

  We have identified the issue and are currently working towards a solution. This solution will first be tested in our testing environment. Once testing is successful, it will be published to production.

 • Investigating
  Investigating

  Dutch

  Wij doen momenteel onderzoek naar een probleem waarbij op zowel iOS als op Android patiënten met de status ‘aangemaakt’ de disclaimer van de Thuismeten app niet kunnen accepteren. Door dit probleem kunnen zij niet voor een eerste keer in de Thuismeten app inloggen. Actieve patiënten ervaren geen problemen doordat zij de disclaimer al hebben geaccepteerd.

  Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt er een nieuwe update gepubliceerd. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met support@luscii.com.

  English

  We are currently investigating an issue where patients with the status of 'created' on both iOS and Android are unable to accept the disclaimer for the Luscii app. This issue prevents them from logging in to the Luscii app for the first time. Active patients do not experience any problems because they have already accepted the disclaimer.

  Once more information becomes available, a new update will be published. If you have any questions, please contact support@luscii.com.

Metabase not available
 • Resolved
  Resolved

  Dutch

  Het probleem met het niet kunnen inloggen in Metabase is opgelost. Als er zich toch nog problemen voordoen, laat het ons dan weten via support@luscii.com.

  English

  The issue with not being able to log in to Metabase has been resolved. If any issues still occur, please let us know via support@luscii.com.

 • Investigating
  Investigating

  Dutch

  Op dit moment is Metabase via https://bi.luscii.com/ niet bereikbaar. We onderzoeken het probleem om het op te lossen. Het feit dat Metabase niet bereikbaar is, heeft geen invloed de veiligheid van patiënten. Bij vragen kan er contact op worden genomen met support@luscii.com.

  English

  At the moment, Metabase is not accessible via https://bi.luscii.com/. We are investigating the issue to resolve it. The fact that Metabase is not accessible does not affect the safety of patients. For any questions, please contact support@luscii.com.

Jul 2023

Actie met instelling "alleen zichtbaar wanneer gepland" verschijnt in de zelfzorgtab op Android nadat er een meting is gedaan
 • Resolved
  Resolved

  Dutch

  Na de update van 4 juli is het probleem definitief opgelost. Wij beschouwen dit incident als afgerond en sluiten het hierbij af.

  English

  After the update of July 4th, the problem has been definitively solved. We consider this incident as closed and hereby conclude it.

 • Monitoring
  Monitoring

  Dutch

  Vanavond hebben we een update uitgebracht voor de Android-app. Zodra de patiënt de app heeft bijgewerkt naar versie 5.40.2, is het probleem direct opgelost. We blijven de situatie uiteraard monitoren. Bij vragen kan contact worden opgenomen met Luscii Support.

  English

  Tonight we have released an update for the Android app. Once the patient has updated the app to version 5.40.2, the issue is immediately resolved. Of course, we will continue to monitor the situation. If you have any questions, please contact Luscii Support.

 • Identified
  Identified

  Dutch

  Er is een klein probleem opgetreden bij de zelfzorgtab binnen Android. Nadat een patiënt een meting heeft ingediend, worden tijdelijk metingen en berekeningen zichtbaar die alleen zichtbaar zijn als ze ingepland zijn. De berekeningen kunnen niet worden ingestuurd, maar de metingen wel. Als een patiënt de zelfzorgtab vernieuwt, verdwijnen deze metingen en berekeningen weer. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een patiënt per ongeluk extra metingen instuurt die niet ingediend moeten worden. Onze ontwikkelaars werken aan een oplossing voor dit probleem.

  Bij vragen kan er contact op worden genomen met Luscii Support.

  English

  A small issue has occurred with the self-care tab in Android. After a patient submits a measurement, temporary measurements and calculations become visible that are only visible if they are scheduled. The calculations cannot be submitted, but the measurements can. If a patient refreshes the self-care tab, these measurements and calculations disappear again. This creates the possibility that a patient accidentally submits extra measurements that should not be submitted. Our developers are working on a solution for this issue.

  If you have any questions please reach out to Luscii Support.

Jul 2023 to Sep 2023